NEWS & VIEWS

Cyhoeddi Rhestr Fer Hearts for the Arts 2019

Mae’r rhestr fer wedi’i chyhoeddi ar gyfer Gwobrau Hearts For The Arts 2019 a gynhelir gan Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau.

Mae’r gwobrau’n dathlu’r arwyr tawel o fewn Awdurdodau Lleol sy’n hybu’r celfyddydau, yn aml yn wyneb heriau ariannol difrifol.

Cafwyd nifer da o enwebiadau ym mhob un o bedwar categori’r gwobrau: Menter Gelfyddydol Orau mewn Awdurdod Lleol, Prosiect Celfyddydol Gorau sy’n Annog Cydlyniant Cymunedol mewn Awdurdod Lleol, Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol – Cynghorydd, Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol – Swyddog.

Cafodd y rhestr fer ei dewis gan gynrychiolwyr rhai o bartneriaid y gwobrau eleni: Culture Counts, y Gymdeithas Llywodraeth Leol, Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau, UK Theatre a Celfyddydau Gwirfoddol Cymru.

Dywedodd Samuel West, Cadeirydd Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau:

‘Rydym bob amser yn cael ein hysbrydoli gan ymdrechion awdurdodau lleol a chynghorwyr i ddod â’r celfyddydau at eu cymunedau mewn ffyrdd newydd cyffrous. Mewn cyfnod cynyddol anodd o ran cyllido celfyddydau lleol, daw’r bobl a’r prosiectau hyn yn fwy arbennig fyth. Dwi’n falch dros ben fod Hearts For The Arts yn gallu dathlu creadigrwydd, dyfeisgarwch a dycnwch y rheini sydd ar y rhestrau byr eleni.’

Dyma’r rhestrau byr:

Menter Gelfyddydol Orau mewn Awdurdod Lleol

 • Cyngor Breckland: The Silver Social
 • Bwrdeistref Newham, Llundain: Building Futures London Festival of Architecture Arts Award
 • Cyngor Torbay: Torbay Tattoo Tales
 • Cyngor Wakefield: Art in Mind

Prosiect Celfyddydol Gorau sy’n Annog Cydlyniant Cymunedol mewn Awdurdod Lleol

 • Cyngor Sir Essex: Creative Journeys
 • Cyngor Middlesbrough: Erimus
 • Cyngor Bwrdeistref Stockton-on-Tees: 1245 Sunflowers

Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol – Cynghorydd

 • Cyngor Bwrdeistref Basingstoke and Deane: Y Cynghorydd Terri Reid
 • Cyngor Middlesbrough: Y Maer David Budd
 • Cyngor Sir Norfolk: Y Cynghorydd Margaret Dewsbury
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: Y Cynghorydd Rhys Lewis

Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol – Swyddog

 • Cyngor Sir Durham: Terry Collins
 • Cyngor Kirklees: Kath Davies
 • Cyngor Kirklees: Kirstie Wilson
 • Cyngor Bwrdeistref Stockton-on-Tees: Neil Schneider

Cyhoeddir enillwyr Gwobrau Hearts For The Arts 2019 ar Ddydd Sant Ffolant, dydd Iau 14 Chwefror. Dewisir yr enillwyr o’r rhestr fer gan banel o arbenigwyr ac ymarferwyr blaenllaw o fyd y celfyddydau, gan gynnwys:

 • Samira Ahmed: newyddiadurwr, ysgrifennwr a darlledwr
 • Les Dennis: actor, digrifwr, cyflwynydd teledu a Hyrwyddwr Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau
 • Jude Kelly: cynhyrchydd, cyfarwyddwr, sylfaenydd Women of the World Festivals a Sefydliad WOW, cyn-Gyfarwyddwr Artistig The Southbank Centre
 • Kwame Kwei-Armah: dramodydd, cyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Artistig Young Vic Theatre
 • Lorna Lee: Pennaeth Gwasanaethau Diwylliant a Threftadaeth, Bwrdeistref Waltham Forest yn Llundain, ac Enillydd Gwobr Hearts for the Arts 2018 am yr Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol – Swyddog
 • Samuel West (Cadeirydd Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau)

Mae Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau yn cyflwyno Gwobrau Hearts For The Arts bob blwyddyn. Caiff y gwobrau eu gweithredu gan UK Theatre, mewn partneriaeth â Culture Counts, y Gymdeithas Llywodraeth Leol, Theatre NI, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a What Next?