NEWS & VIEWS

Enwebiadau ar Agor ar Gyfer Gwobrau Hearts for the Arts 2019

Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau Hearts for the Arts 2019. Mae'r Gwobrau'n ddathliad o hyrwyddwyr diwylliannol o fewn Awdurdodau Lleol a'r prosiectau sy'n rhoi’r celfyddydau wrth galon bywyd cymunedol.

Mae pedair gwobr yn y Gwobrau Hearts For The Hearts. Menter Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau yw’r gwobrau, sef mudiad sy’n ymgyrchu am fwy o fuddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau i wella bywydau pobl ledled y DU. Cyflwynir y gwobrau gan UK Theatre, ac mae’r beirniaid yn ffigurau blaenllaw ym myd y celfyddydau (mae enwau’r beirniaid eleni eto i’w cyhoeddi).

O 12 Medi hyd nes y bydd y pleidleisio’n cau ar 2 Tachwedd, gall aelodau’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol y celfyddydau ac awdurdodau lleol ymweld â gwefan y Gwobrau i enwebu ar gyfer y categorïau canlynol:

  1. Menter Gelfyddydol Orau mewn Awdurdod Lleol
  2. Prosiect Celfyddydol Gorau sy’n Annog Cydlyniant Cymunedol mewn Awdurdod Lleol
  3. Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol – Cynghorydd
  4. Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol – Swyddog

Cyflwynir y gwobrau gan Samuel West, actor a Chadeirydd Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau, yng Nghynhadledd Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon y Gymdeithas Llywodraeth Leol. Cynigir lle i’r enillwyr yn y gynhadledd, sef y casgliad blynyddol mwyaf o gynghorwyr a swyddogion sy’n ymwneud â diwylliant, twristiaeth a chwaraeon.

Yn ogystal, mae Samuel West wedi cynnig siarad am bob enillydd yng nghyfarfod y Cyngor, ynghyd â chyd-berfformiwr neu berson creadigol enwog sydd â chysylltiad lleol.


Dywedodd Samuel West:

Ar adeg pan fo awdurdodau lleol yn wynebu penderfyniadau ariannol anodd, mae’n hanfodol cydnabod gwaith y cynghorau hynny a gweithwyr y cyngor sydd wedi ymrwymo i roi diwylliant wrth galon eu cymuned. Ein nod wrth ddangos eu gwaith caled a’u dychymyg yw annog pobl eraill i wneud yr un peth, a chadw ysbryd celfyddydau cymunedol yn fyw yn y wlad hon.’

Bydd Gwobrau Hearts For The Arts 2019 yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â Culture Counts; y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA); What Next?; TheatreNI; Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru.

Am fwy o wybodaeth, neu i enwebu ar gyfer Gwobrau Hearts For the Arts, ewch i forthearts.org.uk/campaigns/hearts-for-the-arts

Mae Cwestiynau Cyffredin am Hearts For The Arts i’w gweld yma: Cwestiynau Cyffredin am Hearts for the Arts